ZEN TABLE

ZEN TABLE (BEIGIN) (2015)

Design: Keiji Ashizawa

Client: Zhao Zuo

中国は北京の「造作」という家具メーカーのために作った小ぶりなテーブル。

ZEN TABLE (BEIGIN) (2015)

Design: Keiji Ashizawa

Client: Zhao Zuo