PAPABUBBLE Nihonbashi

2018

Site: Tokyo

Architect: Keiji Ashizawa Design

Project architect: Keiji Ashizawa / Kenta Hirayama

Photo: Takumi Ota

Site: Tokyo

Architect: Keiji Ashizawa Design

Project architect: Keiji Ashizawa / Kenta Hirayama

Photo: Takumi Ota